Navigator software

Navigator2.jpg

Navigator is het gratis softwarepakket voor de PostBase frankeermachine. Met dit programma maakt u eenvoudig eigen frankeerstempels met tekstberichten die u vervolgens als reclame-uiting afdrukt op al uw post. Maak gebruikersprofielen aan en koppel deze aan 1 of meerdere kostenplaatsen. Zelfs het bedienen van de frankeermachine vanaf uw pc behoord tot de mogelijkheden.

Met Navigator PLUS (optioneel) maakt u uitgebreide postrapportages. Of het nu gaat om een totaaloverzicht of een gedetailleerd rapport op gebruikers- of kostenplaatsniveau, met deze software heeft u totale controle.

Veelgestelde vragen

 • Controleer of de PostBase frankeerunit in het frankeerscherm staat.
 • Druk op de knop [Verbinden] (rechtsboven in uw computerscherm).

Indien dit geen oplossing geeft kunt u de USB-kabel tussen de PostBase frankeerunit en uw PC controleren. Druk daarna op de knop [Verbinden] (rechtsboven in uw computerscherm)

Tijdens iedere verbinding met het TeleDataCenter (tegoed laden of verplichte connectieperiode) controleert de machine de tariefstructuur in de machine. Zodra er een nieuwe structuur beschikbaar is wordt deze geladen in de machine. Per ingangsdatum schakelt de machine automatisch over naar de nieuwe tarieven. Twee weken voor de ingangsdatum van de tariefswijziging staat een nieuwe tabel gereed. Indien u in de tussenliggende periode “Verbinden of Tegoed laden” uitvoert, wordt de tariefstructuur automatisch in uw machine geladen.

Voor postregistratie dient de PostBase tijdens postverwerking altijd verbonden te zijn met Navigator. De registratie vindt plaats tijdens het frankeren, direct in de database van Navigator.

Navigator maakt een database aan op de PC waarop het programma geïnstalleerd wordt. Als u werkt met rapportages worden deze in de database geplaatst waar de PostBase tijdens het frankeren middels usb-aansluiting mee is verbonden. Werkt u met meerdere pc’s dan heeft u dus meerdere databases.

U kunt SMS teksten aanmaken, opslaan en mee afdrukken op uw poststukken. Het beheer van deze functie doet u in het Navigator softwarepakket.

Voor het aanmaken en aanpassen van de tekst volgt u onderstaande stappen:

 • Klik in de Navigator software op [Beheer].
 • Klik op [SMS-teksten].
 • Selecteer de gewenste tekst of kies Nieuwe SMS-tekst maken.
 • Voer de gewenste tekst in
 • Bevestig door op de groene V te klikken

De selectie voor de zojuist aangemaakte SMS-tekst maakt u in het frankeerscherm, door op 1 van de 2 posities voor de reclameuiting te klikken.

Door gebruik te maken van de snelkeuzetoetsen voor producten kunt u heel snel een tarief instellen, zo zit onder de eerste toets (linksonder in het PostBase beeldscherm) bijvoorbeeld het product “brieven binnenland”.

Door het laden van de nieuwe tarieven in uw machine kunnen enkele door u ingestelde snelkiestoetsen niet meer juist functioneren, verplaatst of verwijderd zijn.

Wij adviseren u deze toetsen te controleren en indien nodig opnieuw in te stellen.

Om de ingestelde sneltoetsen te tonen drukt u op de + toets.

Sneltoetsen (opnieuw) instellen
Dit kan uitsluitend op uw computer waarop de Navigator software is geïnstalleerd.

 • Zorg dat de weegschaal een gewicht tussen de 0 en 20 gram aangeeft
 • Klik op [Beheer] (links in uw computerscherm)
 • Klik op [Sneltoetsen]
 • Klik op [Nieuwe sneltoets maken]
 • Maak de gewenste productkeuze
 • Klik op [Sneltoets opslaan]
 • Geef een passende naam voor de Sneltoets in
 • Bevestig door op de groene V te klikken

Uw productkeuze is nu opgeslagen als sneltoets. Herhaal alle stappen om meer sneltoetsen in te richten.

U kunt gebruikers toegang geven tot bepaalde kostenplaatsen. Dit item omschrijft hoe u een kostenplaats aanmaakt. In het item “Gebruikers aanmaken en beheren” leest u vervolgens hoe een kostenplaats aan een gebruiker toewijst.

Het aanmaken van een Kostenplaats
Kan uitsluitend via Navigator software.

 • Log op de PostBase in als Administrator.
 • Klik in de Navigator software op [Beheer].
 • Klik op [Kostenplaatsen].
 • Klik op een gewenste kostenplaats.
 • Geef de gewenste naam in.
 • Bevestig door op de groene V te klikken.

De handeling Kostenplaats op nul zetten kan uitsluitend via de Navigator software uitgevoerd worden. U dient ingelogd te zijn als Administrator op de PostBase frankeerunit.

Alle kostenplaatsen op 0 zetten

 • Klik in de Navigator software op [Beheer].
 • Klik op [Kostenplaatsen].
 • Klik op [Reset alle Kostenplaatsen].
 • Voer de naam in van de eerste kostenplaats.
 • Bevestig door op de groene V te klikken.*

1 kostenplaatsen op 0 zetten

 • Klik in de Navigator software op [Beheer].
 • Klik op [Kostenplaatsen].
 • Klik op [Reset alle Kostenplaatsen].
 • Voer de naam in van de kostenplaats die u op 0 wilt zetten.
 • Bevestig door op de groene V te klikken.*

* Het proces kan even duren, wacht geduldig af.

Dit item omschrijft hoe u gebruikers toegang geeft tot bepaalde kostenplaatsen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de kostenplaats reeds is aangemaakt.

Het aanmaken/beheren van een Gebruiker
Kan uitsluitend via Navigator software.

 • Log op de PostBase in als Administrator.
 • Klik in de Navigator software op [Beheer].
 • Klik op [Gebruikers].
 • Klik op een gewenste Gebruiker of kies voor “Nieuwe gebruiker aanmaken”.
 • Volg de aanwijzingen op het scherm.
 • Klik bij een reeds bestaande gebruiker op het potlood-icoon om de gegevens te bewerken.

Wanneer u gebruikersprofielen heeft ingesteld, en post is verwerkt voor de aangemelde gebruiker, kunt u in Navigator op [Uitloggen] klikken. Vervolgens kunt u via het touchscreen van de PostBase een andere gebruiker selecteren.

De “Administrator” (beheerder) van uw PostBase heeft ingesteld dat u geen bevoegdheid heeft om deze functie uit te voeren. Neem contact op met uw beheerder.

Indien u rechten wilt aanpassen volgt u onderstaande stappen:

 • Log op de PostBase in als Administrator.
 • Klik in de Navigator software op [Beheer].
 • Klik op [Gebruikers].
 • Selecteer de gewenste gebruiker.
 • Klik op het potlood-icoon om de gegevens te bewerken.
 • Volg de aanwijzingen op het scherm.
 • Klik op [Transacties].
 • Bepaal uw zoekcriteria.
 • Druk op de knop [Zoek] (onder in de kolom “Zoeken”).

De lijst met transacties wordt nu getoond in het midden van uw scherm.

 • Klik op [Exporteren] (knop rechtsboven in uw scherm).
 • Voer bij bestandsselectie, de locatie en bestandsnaam in.
 • Verander de extensie .csv in .txt (dit maakt het importeren in Excel eenvoudiger)
 • Selecteer het gewenste scheidingsteken.
 • Klik op [Export].

Op de volgende wijze kunt u handmatig een bedrag als frankeerwaarde instellen:

Volg onderstaande stappen:

 • Klik op het frankeerbedrag
 • Selecteer Overig
 • Selecteer Overig*
 • Selecteer Overig**
 • Voer het gewenste bedrag in en bevestig 2x met OK

U kunt nu uw frankering maken.

Met de volgende stappen kunt u een stempel in uw machine laden:

Stap 1: Bestel uw reclamestempel of adresstempel via de Postbase Stempeldesigner.

Stap 2: Het stempel daadwerkelijk laden in uw machine:

 • Klik op [Menu]
 • Klik op [Remote service]
 • Bevestig “Update succesvol” met [OK]
 • Klik op [Terug] om in het frankeermenu te komen
 • Selecteer uw nieuwe reclamestempel door op 1 van de 2 reclameposities te klikken.

Het nieuwe stempel is nu beschikbaar in uw machine.

Volg onderstaande instructie voor het maken van een nulafdruk:

 • Klik op het frankeerbedrag
 • Selecteer Overig
 • Selecteer Overig*
 • Selecteer Overig**
 • Toets een 0 en bevestig 2x met OK

U kunt nu uw 0-frankering maken.

U kunt uw wijziging(en) eenvoudig aan ons doorgeven via de pagina Wijziging doorgeven.

Gaat u verhuizen? Vergeet niet uw verhuizing ook aan PostNL door te geven.

De adresstempel van in uw frankeerstempel moet gelijk zijn aan uw organisatie-adres (het adres waar de frankeermachine staat). Bij een verhuizing kunt u eenvoudig via de pagina Wijziging doorgeven een nieuw adresstempel bestellen.

Wilt u niet alleen een nieuw adresstempel, maar ook een nieuw reclamestempel (met uw logo, reclameboodschap, websiteadres enz.)? Dit kunt u doen via de pagina’s voor het bestellen van frankeerstempels:

Bestellen frankeerstempel Postbase (Mini) frankeermachines

Bestellen frankeerstempel overige frankeermachines

Geef uw naamswijziging eenvoudig door via de pagina Wijzigingen doorgeven.

Geef uw nieuwe bankrekeningnummer eenvoudig door via de pagina Wijzigingen doorgeven.

Geef uw nieuwe Kamer van Koophandelnummer eenvoudig door via de pagina Wijzigingen doorgeven.

Als u een frankeermachine heeft hebben kunt u de wijziging van uw Kamer van Koophandel doorgeven via het formulier Overdrachtsovereenkomst frankeermachine (pdf). 

 • Is uw frankeermachine geblokkeerd voor het laden van frankeertegoed en/of frankeren?
 • Is dit mogelijk te wijten aan een faillissement?
 • Is er sprake van een doorstart?

Als u alle vragen met Ja beantwoord zijn kunt u de doorstart aan FP-Ruys doorgeven via de Overdrachtsovereenkomst frankeermachine (pdf).

Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

 • De curator dient te tekenen voor de failliete partij.
 • PostNL moet akkoord gaan met de overdracht.
 • De financieel administratie van FP-Ruys moet akkoord gaan i.v.m. mogelijke openstaande vorderingen.

De overdrachtsprocedure inclusief het aanvragen van de akkoorden bij PostNL en de financiële administratie wordt verzorgd door de afdeling Customer Support van FP Ruys. Ga naar het Overdrachtsformulier (pdf)

Het locatieadres waarop de factuur betrekking heeft staat links onder vermeld.

Conform de contractvoorwaarden zijn er bepaalde zaken die niet in het servicecontract zijn opgenomen, hiervoor ontvangt u in dat geval een factuur. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Supplies als inkt en etiketten
 • Aan slijtage onderhevige onderdelen als borstels en vilt
 • Postregistratie geheugens
 • Accu´s
 • Vervangen onderdelen als gevolg van onjuist gebruik.

Voor uw frankeermachine is een maximum laadbedrag door PostNL afgegeven. Dit bedrag mag eens per 7 dagen geladen worden.

Als u binnen 7 dagen meer saldo nodig heeft kunt u extra tegoed aanvragen bij PostNl, dit heet een Emergency Upload. Binnen 1 uur heeft u dan een extra bedrag om te laden.

Vraag via PostNL een Emergency Upload aan.

Wanneer u uw machine heeft aangeschaft voor 01-01-2010 geldt:

Per jaar kunt u 14 keer gratis inbellen, vanaf de 15e keer worden inbelkosten per inbelactie berekend. Een inbelactie heeft u nodig bij een verplichte inbelperiode (13 keer per jaar) en bij het opwaarderen van frankeertegoed.

Laad tijdens de verplichte inbelperiode een bedrag wat voor 4 weken voldoende is.

Is uw maximum laadbedrag momenteel niet voldoende voor 4 weken, neem dan contact op met PostNL om dit te laten aanpassen: (088) 868 68 68

Waarom verplicht inbellen?

PostNL heeft eens per maand de tellerstanden uit uw frankeermachine nodig om een controle uit te voeren. Deze standen worden alleen tijdens de verplichte inbelperiode vastgelegd.

De data zijn door PostNL vooraf vastgesteld, een actueel overzicht met inbeldata vindt u hier.

Deze aanduidingen hebben betrekking op het servicecontract van uw machine.

H = huurcontract

F en P = koopcontract

L= Leasecontract.

Op deze machine is een servicecontract afgesloten waarbij afhankelijk van het type machine 1 of 2 onderhoudsbeurten per jaar zijn opgenomen. Bij deze onderhoudsbeurten zijn voorrijkosten en arbeidsloon gedekt.

Eventueel te vervangen onderdelen worden berekend. Tussentijdse bezoeken voor storingen worden in zijn geheel doorbelast, d.w.z. voorrijkosten, arbeidsloon en onderdelen.

Een C-contract volgt wanneer de reguliere looptijd van het contract ten einde is. De afgesproken responstijd blijft gehandhaafd. Door deze aanpassing wordt de contractprijs met 40% verlaagd.

Om de prijs van onze huurcontracten zo laag als mogelijk te houden, gaat betaling van de huurtermijnen per kwartaal via automatische incasso. Indien u wilt afzien van automatische incasso kunt u een e-mail sturen aan boa@fp-ruys.nl.

Extra administratiekosten bedragen in dit geval € 2,50 / maand (excl. btw) Heeft u al een automatische incasso voor de huur van uw frankeermachine, maar wilt u dat ook alle andere facturen van FP-Ruys automatisch geïncasseerd worden? Stuur dan uw verzoek per e-mail aan boa@fp-ruys.nl

Door uw organisatie is een verzoek bij ons ingediend om af te zien van automatische incasso. Om de prijs van onze huurcontracten zo laag als mogelijk te houden, gaat de betaling van de huurtermijnen standaard per kwartaal via automatische incasso.

De toeslag wordt berekend vanwege de extra administratieve handelingen die het boeken van de betaling met zich meebrengt. Wilt u toch liever per automatische incasso betalen? Stuur dan uw verzoek per e-mail aan boa@fp-ruys.nl

Vanuit uw organisatie is een verzoek gekomen om af te wijken van de standaard responstijd. De extra kosten die dit met zich meebrengt staan hier vermeld.

De duur van de standaard contractperiode is verstreken. Om gebruik te kunnen blijven maken van de machine en service wordt deze toeslag in rekening gebracht.

Inhoudelijke vragen over wijzigingen van posttarieven voor frankeermachines vindt u in de rubriek “Vragen over tarieven of tariefswijzigingen” op de eigen servicepagina’s van onze frankeermachines.

PostBasePostbase Mini

Mymail

Optimail
Optimail 30

T1000
Ultimail

Weet u niet welke machine u heeft? U vindt een overzicht van onze machines op de pagina Welke frankeermachine heb ik?

De prijs van een tariefupdate hangt in veel gevallen af van de, bij aanschaf van de machine, door uw organisatie gekozen serviceovereenkomst. Heeft u bezwaar tegen een ontvangen factuur over een tariefupdate?

Laat u dan door onze medewerkers informeren over eventuele mogelijkheden van een contractaanpassing.

Bij bestellingen van supplies (inkt en etiketten) tot € 200,- hanteert FP Ruys € 8,- verzend- en administratiekosten, bij bestellingen van supplies boven een orderbedrag van € 200,- betalen wij de verzendkosten.

Bij overige zendingen gelden de PostNL tarieven op basis van formaat en gewicht.

Conform de contractvoorwaarden hanteert FP Ruys een betalingstermijn van 15 dagen. Uitzonderingen zijn hierop niet mogelijk.

FP Ruys kent geen regeling voor betalingskortingen in welke vorm dan ook.


Download Navigator Software

Navigator software is ontworpen voor de installatie op de (Windows) computer die met een USB 2.0 kabel verbonden is aan de PostBase frankeerunit.

De installatie kunt u doen in drie stappen. Voor de installatie is het belangrijk dat u weet welke versie van Windows op de computer is geïnstalleerd.

Volg de drie stappen van het installatieproces:

Systeemvereisten

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32- of 64-bits)
Processor: Pentium min. 1.00 GHz
Schermresolutie: min. 800 x 1210 (h. x b.)
RAM: min. 1 GB
Vrije ruimte harddisk: min. 1.0 GB
USB-poort
Adobe Reader

Stap 1:
Controleer Microsoft .NET framework 4.x

Windows 10: Klik op Start, Systeem, Configuratiescherm, Programma’s en onderdelen,

Windows 7/8: Klik op Start, Configuratiescherm, Programma’s en onderdelen,

Windows Vista: Klik op Start, Configuratiescherm, Programma’s, Programma’s en onderdelen,

Windows XP: Klik op Start, Configuratiescherm, Software,

Klik op Windows onderdelen in- of uitschakelen (meestal links op het scherm)
         Controleer of Microsoft.NET framework 4.x in de lijst getoond wordt

Staat dit in de lijst dan kunt u verder met Stap 2.

Indien deze niet in uw lijst voorkomen kunt u het pakket Microsoft .NET 4.0 gratis downloaden

Klik op downloaden en kies vervolgens uitvoeren.

Stap 2: PostBase USB-driver

Stelt de Navigator-software in staat te verbinden en communiceren met de PostBase via de USB aansluiting.

Installeer afhankelijk van uw systeem de 32 of 64-bits driver.

Download:
PostBase Driver Setup (32-bits)
PostBase Driver Setup (64-bits)

Hoe weet ik welke versie ik moet downloaden?
Klik met de rechtermuisknop op Computer, kies Eigenschappen, bij Type systeem treft u het aantal bits van uw systeem.

Hoe verloopt deze installatie?
U krijgt een pop-up balk met de keuzes “Uitvoeren”, “Opslaan” en “Annuleren”. Kies hier voor Uitvoeren en volg verder de instructies op uw scherm.

Stap3: Navigator Software

De daadwerkelijke software applicatie. Deze is land-specifiek. Let op! Installeert u op een PC met meerdere Windows-gebruikersprofielen, dan dient voor iedere gebruiker alleen dit onderdeel afzonderlijk geïnstalleerd te worden.

Download de versie die overeenkomt met uw frankeermachine:
Navigator Software voor PostNL frankeermachines

Hoe verloopt deze installatie?
U krijgt een pop-up scherm. In het pop-up scherm kiest u voor “Installeren”.


Extra informatie

Installatie op 1 PC met meerdere gebruikersprofielen
Stap 3 van deze installatie wordt geïnstalleerd op gebruikersniveau. Installeert u op een pc met meerdere gebruikersprofielen, dan zal voor iedere gebruiker afzonderlijk deel 3 van deze installatie uitgevoerd moeten worden.

Installatie op meerdere PC's
Tijdens de installatie wordt op de PC een database geïnstalleerd. Installeert u op meerdere PC's dan betekend dat meerdere databases. Met name bij het maken van rapportages (Navigator PLUS) is dit geen wenselijke situatie. Let op: tijdens het gebruik van Navigator moet de Postbase via de meegeleverde USB2.0-kabel verbonden zijn met de PC.

Installatie op een server of in een cloud
Dit is helaas niet mogelijk.

Microsoft Acces
Tijdens de installatie van 1 van de onderdelen zal een relatief lage runtime versie geïnstalleerd worden. Maakt u gebruik van Microsoft Acces dan kan een herinstallatie hiervan nodig zijn wanneer deze op een hogere versie draait.

Haal nog meer uit uw Postbase

Met Navigator Plus (upgrade) is het zelfs mogelijk om elke porto-transactie vast te leggen. Met Navigator Plus kunt u gedetailleerde en historische rapporten analyseren en exporteren. Hiermee kunt u zien wat uw verzendkosten doen op gebruikers- of afdelingsniveau, zowel op dit moment als uit het verleden.

Wilt u weten wat uw verzendkosten doen op gebruikers- of afdelingsniveau, zowel op dit moment als uit het verleden? Lees dan meer over Navigator Plus.