Ultimail

Ultimail-voor-web--PS---TRANSP-testopmaat.png

Veelgestelde vragen

Waarom deze melding?

Uit veiligheidsoverwegingen heeft PostNL bepaald dat alle NetSet frankeermachines, in vooraf bepaalde weken, verplicht contact moeten maken met het TelesetDataCenter.

Oplossing

Dit contact maakt u op dezelfde wijze waarop u het saldo bijlaadt. Indien u geen saldo nodig heeft, kunt u een nul-bedrag laden.

 1. Annuleer melding door op ENTER te drukken
 2. Druk op de $ / Teleset-toets
 3. Druk op de Teleset Laden
 4. (wijzig het bedrag indien u een ander bedrag wilt laden)
 5. Kies voor Doorgaan
 6. Bevestig met Ja

Advies

Wanneer u bij deze melding direct uw frankeertegoed oplaadt met een bedrag waarmee u 4 weken vooruit kunt, hoeft u slechts eens per maand deze handeling uit te voeren.

Meer informatie over dit onderwerp

Indien niet binnen 5 dagen aan de inbelverplichting is voldaan, blokkeert de frankeerfunctie van uw machine tot het moment dat contact is gelegd met het TelesetDataCenter.

Klik hier voor uitgebreide informatie, laadinstructie en een overzicht van de komende verplichte inbeldata.

Deze melding kent meerdere mogelijk oorzaken, controleer onderstaande:

Mogelijke Oplossingen

Er is geen toegangskaart geplaatst, plaats de Master- of Usercard (opnieuw)

Geen portowaarde ingesteld (of de verzendgegevens zijn onvolledig)

Instructie voor Ultimail Netset 1 (pdf)Instructie voor Ultimail Netset 2 (pdf)

Te lang geen contact geweest met TeleDataCenter. Voer een Teleset uit. Meer informatie over Teleset & periodiek inbellen vindt u op de pagina Inbellen voor frankeermachines.

De Modus staat niet goed ingesteld, Kies SETUP, MODUS INSTELLEN, FRANKEREN

Waarom deze melding?

De verbinding kon om technische redenen niet tot stand worden gebracht.

Oplossing

 1. Controleer of de modemkabel in de analoge telefoonlijn is geplaatst.
 2. Schakel de machine uit.
 3. Verwijder de stroomkabel en wacht 10 sec.
 4. Plaats de stroomkabel en zet machine aan.
 5. Probeer nu opnieuw Teleset uit te voeren.

Waarom deze melding?

De verbinding kon om technische redenen niet tot stand worden gebracht.

Oplossing

Controleer of de modemkabel in de analoge telefoonlijn is geplaatst.

Controleer eventueel de modemparameters

Instructie voor Ultimail Netset 1 (pdf)

Instructie voor Ultimail Netset 2 (pdf)

Probeer nu opnieuw Teleset uit te voeren.

De mastercard is niet of niet goed geplaatst, plaats deze kaart in de machine en herhaal de handeling.

Het bedrag dat u wenst te laden is te hoog (het overschrijdt de resterende weeklimiet).

Als de limiet is bereikt kunt u bij PostNL klantenservice een spoedoplading (emergency upload) aanvragen. Een uur nadat u het formulier heeft ingevuld kunt u het aangevraagde bedrag laden op uw machine.

Meer informatie over Emergency Upload (kosten & werkwijze)

Direct naar het aanvraagformulier van PostNL

Voor een definitieve aanpassing van het maximum laadbedrag belt u met PostNL Klantenservice (088) 868 68 68. (verwerkingstijd 1-2 weken)

Het resterende frankeertegoed op uw frankeermachine is niet toereikend. Laad nieuw frankeertegoed op om verder te kunnen gaan met frankeren.

Instructie voor Ultimail Netset 1 (pdf)

Instructie voor Ultimail Netset 2 (pdf)

Op de volgende wijze kunt u controleren hoeveel frankeertegoed u nog op uw frankeermachine heeft staan:

 • Druk op de R-toets ( Read Register)

Bij R1 frankeertegoed ziet u het huidige saldo.

 • Druk op de Home-toets om terug te keren naar het frankeerscherm

U kunt het maximum laadbedrag voor uw frankeermachine laten verhogen via PostNL.Neem contact op met PostNL Klantenservice via (088) 868 68 68. De verwerkingstijd is 1-2 weken.

Volg onderstaande stappen:

 1. Druk op SETUP
 2. SelecteerSYSTEEM INSTELLINGEN
 3. SelecteerAFDRUK
 4. SelecteerAFDRUKINSTALLATIE REINIGEN

Maak na deze procedure een aantal testafdrukken om het resultaat te beoordelen.

Indien dit niet het gewenste resultaat heeft gegeven kunt u de cartridges handmatig reinigen. Onthoud bij onderstaande handeling welke cartridge links en welke rechts is geplaatst en plaats deze ook zo terug!

 1. Druk op SETUP
 2. SelecteerSYSTEEM INSTELLINGEN
 3. SelecteerAFDRUK
 4. SelecteerCARTRIDGES VERVANGEN
 5. volg de instructies op het display

Voor het reinigen gebruikt u een lauw-warme vochtig doek.

Tarievenweergave in uw frankeermachine

Met een frankeermachine krijgt u korting op de posttarieven. U stempelt direct het kortingstarief op de envelop. Na het maken van de productkeuze en het wegen van het poststuk verschijnt het juiste tarief in uw machine.

Meer informatie over postproducten en tarieven kunt u, afhankelijk van het type van uw frankeermachine, vinden op de website van PostNL of Sandd.

Decemberzegels en uw frankeermachine

Het is niet toegestaan het tarief van de Decemberzegel te stempelen met uw frankeermachine.

Waarde aanduidingen 1 en 2

Deze aanduidingen komt u alleen tegen op postzegels. Uw frankeermachine stempelt zichtbare bedragen.

Het laden van de nieuwe tarieven heeft geen invloed op het frankeertegoed in uw frankeermachine.

Dit is afhankelijk van het serienummer van uw frankeermachine.

U vindt het serienummer op de witte sticker aan de achterzijde van de frankeermachine.

Serienummer FR8…..

U krijgt 1-2 weken voor de ingangsdatum een tarievencard met laadinstructie toegezonden.

Serienummer FR9…..

Tijdens iedere Teleset (geldlading of verplichte inbelperiode) controleert de machine de tariefstructuur in de machine. Zodra er een nieuwe structuur beschikbaar is wordt deze geladen in de machine. Per ingangsdatum schakelt de machine automatisch over naar de nieuwe tarieven. 2 weken voor de ingangsdatum van de tariefswijziging staat een nieuwe tabel gereed. Indien u in de tussenliggende periode een teleset uitvoert, wordt de tariefstructuur automatisch in uw machine geladen.

Op de volgende wijze kunt u een tarievencard laden in uw machine:

(Deze instuctie geldt alleen voor machines met een serienummers beginnend met FR8….)

LET OP! voor deze handeling heeft u zowel de Mastercard als de nieuwe Tarievencard nodig.

 1. Begin met het plaatsen van de Mastercard. (dit is niet de onlangs ontvangen Tarievencard)
 2. Druk op SETUP
 3. Druk op PORTOTABELLEN DATA BEWERKEN
 4. Druk op CHIPKAART LADEN
 5. Verwijder de Mastercard en plaats de Tarievencard (tekst naar boven, chip naar onder)
 6. Volg de instructies op het beeldscherm aandachtig.

Wanneer het laden is voltooid:

 1. Verwijder de Tarievencard
 2. Plaats uw Mastercard

De nieuwe tarievenstructuur is nu geladen in uw machine.

Instructie voor Ultimail Netset 1 (pdf)

De Netset 2 machine werkt zonder tarievencard. Laadt de machine bij met € 0 om de nieuwe tarieven in uw machine te krijgen. Instructie voor Ultimail Netset 2 (pdf)

 1. Voer procedure Portotabellen data bewerken nogmaals uit.
 2. Maak de goudkleurige chip aan de achterzijde van de kaart schoon voordat u deze in de machine plaatst.
 3. Plaats de tarievencard opnieuw met de tekst aan de bovenzijde en de chip aan de onderzijde.

De card kan niet geheel in de machine, maar druk de kaart wel goed aan.

Als het probleem zich blijft voordoen kunt u een nieuwe card aanvragen. Vermeld uw referentie die vermeld staat op de pakbon of indien u die niet heeft uw naam- en adresgegevens

Door het laden van de nieuwe tarieven in uw machine kunnen enkele toetsen van het door u ingestelde snelkiesgeheugen niet meer juist functioneren. Wij adviseren u deze toetsen te controleren en indien nodig opnieuw in te stellen.

U vindt in de handleiding een instructie voor het controleren en instellen van de toetsen van het snelkiesgeheugen.

Instructie voor Ultimail Netset 1 (pdf)

Instructie voor Ultimail Netset 2 (pdf)

Volg onderstaande stappen:

 1. Druk op Productkeuze
 2. Selecteer Overige >>
 3. Selecteer Overig
 4. Voer de gewenste waarde in
 5. Bevestig met Enter
 6. Druk op de Home-toets

U kunt nu uw afdruk maken.

Volg onderstaande stappen:

 1. Plaats uw MASTERCARD (let op dit is niet de gegevens/stempel kaart)
 2. Druk op Setup
 3. Selecteer Afdrukscherm / toege.tekst bewerken
 4. Selecteer Laden

Volg de instructies op uw beeldscherm. Na het laden verwijderd u de gegevenskaart en plaatst u de mastercard terug.

Wanneer u een verkeerde waarde heeft afgedrukt of de afdruk niet goed zichtbaar is kunt u deze afdruk indienen bij PostNL. De foutieve waarde zal daarna op de factuur van PostNL met u verrekend worden.

Volg onderstaande stappen:

 1. Download hier het formulier (pdf) misdrukken.
 2. Lees de voorwaarden op het formulier.
 3. Maak een afdruk in de nulstand op dit formulier (zie hiervoor de vraag “0,00 afdruk maken” hieronder).
 4. Verstuur het formulier naar PostNL Business Service (het adres staat op het formulier).

Let op: handelswijze is afhankelijk van het serienummer van uw frankeermachine

Serienummers beginnend met FR8…

Een nul-afdruk maken met uw frankeermachine is gelijk aan de test afdruk. (Het gaat hier om de controle van het FR nummer)

Volg onderstaande stappen:

 1. Toets Setup
 2. Toets Systeeminstellingen
 3. Toets Afdruk
 4. Toets Testafdruk

U kunt nu uw Nulafdruk maken. Gebruik TERUG en de BACK-toets om terug te keren naar uw frankeerscherm.

Serienummers beginnend met FR9…

Volg onderstaande stappen:

 1. Toets Productkeuze
 2. Toets Overige >>
 3. Toets Nulafdruk
 4. Druk op de HOME-toets

U kunt nu uw nul-afdruk maken.

Voordat uw machine buitengebruik wordt gesteld, dient u het resterende frankeersaldo uit te printen op stroken of enveloppen.

Deze afdrukken kunt u tezamen met het PostNL formulier niet gebruikte waarde afdrukken frankeermachine bij PostNL indienen. Alleen originele waardeafdrukken (geen kopieën!) worden door PostNL met u verrekend op uw factuur.

Volg onderstaande stappen:

PostNL Formulier downloaden

Download het formulier misafdrukken (pdf)en print deze uit.

Lees de voorwaarden vermeld op het formulier.

Nulafdruk maken

De instructie voor het maken van een Nul afdruk vindt u hierboven onder het kopje “0,00 afdruk maken”. Deze test afdruk is uw afdruk in de Nulstand, u dient deze afdruk mee te sturen met het formulier.

Frankeertegoed controleren

Druk op de R-toets.

Op de bovenste regel bij R1 Restbedrag vindt u het actuele saldo, schrijf dit tijdelijk ergens op.

Machine leeg frankeren

 1. Selecteer Productkeuze
 2. Selecteer Overige >>
 3. Selecteer Overig
 4. Selecteer Overig*
 5. Selecteer Overig**
 6. Voer het gewenste bedrag in (max.€999,99) en bevestig met ENTER

Druk op de HOME-toets

U kunt nu uw afdruk(en) maken.

Indienen

Stuur de originele waardeafdruk(ken), Nulafdruk (testafdruk) en het formulier niet gebruikte waarde afdrukken frankeermachine naar PostNL (adres staat op het formulier van PostNL).

Klik hier voor antwoord op uw administratieve vragen.

Inkt en etiketten

Bestel via onze webshop inkt en etiketten voor uw Ultimail

Voor 14.00 uur besteld = dezelfde dag verzonden.

Frankeerstempels

Bestel eenvoudig uw frankeerstempels

Met een reclamestempel geeft u extra communicatiekracht aan uw post.

Human Resources Icon

Komt u er niet uit? 

088 - 789 72 22