Privacystatement

FP-Ruys

Privacystatement voor gebruik van onze websites

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en willen dat u zich veilig voelt bij het bezoeken van onze website. Daarom respecteren en beschermen wij uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Met dit privacystatement informeren wij u over het type en de doelstelling van de persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u een website van FP-Ruys bezoekt en informeren wij u over uw rechten.

Gebruik van onze websites is in het algemeen mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens. Als u echter diensten van ons bedrijf via een webpagina wilt gebruiken, kan de verwerking van uw persoonlijke gegevens nodig zijn. FP-Ruys heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te zorgen voor een hoogst mogelijk niveau van bescherming van uw persoonsgegevens.


Verantwoordelijke

Ruys-Handelsvereniging B.V. handelend onder de naam FP-Ruys, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacystatement.


Beoogd gebruik

Met onze websites willen wij u informeren over onze producten en diensten. Ook heeft u bij ons de mogelijkheid om verdere informatie aan te vragen andere diensten te gebruiken, zoals onze webshop. Wij verwerken persoonlijke gegevens die worden verzameld wanneer u onze webpagina’s bezoekt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het technisch beheer van de websites, de klantenadministratie en de levering van producten en diensten.


Externe links

Onze website kan links bevatten naar andere websites, buiten onze verantwoordelijkheid, die niet onder ons privacybeleid vallen en we aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hun inhoud.


Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer u een contact- of bestelformulier op onze websites invult, of iets bestelt in onze webshop. We gebruiken deze gegevens om uw vragen te kunnen beantwoorden of om de bestelde goederen of diensten te kunnen leveren.


Het gebruik van Cookies en analyse tools

Wanneer u onze website bezoekt worden de volgende gegevens opgeslagen: de naam van uw internetprovider; de website van waaruit u onze de webpagina, alsmede de datum en duur van het bezoek. Zo genaamde “Cookies” worden door ons gebruikt voor het bijhouden van de voorkeuren van bezoekers en maken gebruik van onze website zo aangenaam mogelijk. Hiervoor gebruiken we analysetools van Google Analytics.


Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw geanonimiseerd IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u hier.


Privacy beleid voor het gebruik van Bing ads

Deze website maakt gebruik van de conversie tracking van “Bing ads” door Microsoft. Om conversies te tracken plaatst Microsoft een cookie op uw computer wanneer u vanuit een Bing advertentie op onze website komt. De cookies van Microsoft komen na 180 dagen vanzelf te evervallen, en zijn volledig anoniem.

Als je niet wil participeren in de conversie tracking van Bing kun je dit gemakkelijk uitschakelen via je browser instellingen. Je kan ook via deze website uitschakelen dat Microsoft uw conversies bijhoud.

Meer informatie betreft de Privacy Policy van Microsoft vind je hier.


Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht ons te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan FP-Ruys verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.


Rechtsgrondslag van de verwerking

De privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of Engels: GDPR) staat toe om persoonsgegevens te verwerken indien dat gebeurt op basis van een van de grondslagen opgenomen in de AVG. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, berust deze verwerking op een van de volgende grondslagen:

• Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

• Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van FP-Ruys. Deze verwerking is toegestaan zolang uw belangen niet zwaarder wegen. Van gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld sprake bij verwerkingen met als doel: 1) marketing; en 2) het werven van opdrachten (sales) in het geval van bestaande klanten waar wij een commerciële relatie mee hebben; 3) het managen van bestaande klanten en relaties (relatiebeheer & accountmanagement); 4) het optimaliseren en/of personaliseren van content en 5) het voeren en optimaliseren van een effectieve bedrijfsvoering.

• U hebt specifiek en expliciet toestemming gegeven om persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld voor het toesturen van een nieuwsbrief.


Overdracht van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden.

Verwerkers die in opdracht van FP-Ruys bepaalde werkzaamheden verrichten hebben mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens. Dit gebeurt alleen op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en op grond van een verwerkersovereenkomst. Onze partners zijn onze IT-leveranciers, telefoon- en internetprovider, Post NL, etc.


Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die FP-Ruys doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, dataportabiliteit, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per postindienen. Wij zullen hierop binnen vier weken reageren.

Voor meer informatie over dit privacystatement of ons privacybeleid richt u zich tot de heer D. Dondorp, e-mail: d.dondorp@fp-ruys.nl.

Ruys Handelsvereniging B.V.
ILSY-plantsoen 1 BIS
2497 GA DEN HAAG
Tel: 088-7897111
E-mail: info@fp-ruys.nl
KvK: 27009317


Versie

Dit privacystatement is laatst bijgewerkt op 24-05-2018.

"author": "FP-Ruys"