Ultimail Service


Ultimail frankeermachine

Heeft u vragen over de werking van de Ultimail frankeermachine? Op deze pagina vindt u een overzicht van de meeste gestelde vragen en antwoorden voor de Ultimail Netset 1 (rode frankeerinkt) en Ultimail Netset 2 (blauwe frankeerinkt).

Komt u er niet uit? FP-Ruys heeft een uitgebreid netwerk van helpdeskmedewerkers en technici om u te helpen en ondersteunen bij het gebruik van uw Ultimail. Onze medewerkers helpen u graag per telefoon, online of op uw locatie.

Ultimail frankeermachine service en helpdesk

Meest gestelde vragen


Storingen en Schermmeldingen

Melding: Waarschuwing! Voer binnenkort Teleset uit (C118/C119)

Waarom deze melding?
Uit veiligheidsoverwegingen heeft PostNL bepaald dat alle NetSet frankeermachines, in vooraf bepaalde weken, verplicht contact moeten maken met het TelesetDataCenter.

Oplossing
Dit contact maakt u op dezelfde wijze waarop u het saldo bijlaadt. Indien u geen saldo nodig heeft, kunt u een nul-bedrag laden.

 • Annuleer melding door op ENTER te drukken
 • Druk op de $ / Teleset-toets
 • Druk op de Teleset Laden
 • (wijzig het bedrag indien u een ander bedrag wilt laden)
 • Kies voor Doorgaan
 • Bevestig met Ja

Advies
Wanneer u bij deze melding direct uw frankeertegoed oplaadt met een bedrag waarmee u 4 weken vooruit kunt, hoeft u slechts eens per maand deze handeling uit te voeren.

Meer informatie over dit onderwerp
Indien niet binnen 5 dagen aan de inbelverplichting is voldaan, blokkeert de frankeerfunctie van uw machine tot het moment dat contact is gelegd met het TelesetDataCenter.

Klik hier voor uitgebreide informatie, laadinstructie en een overzicht van de komende verplichte inbeldata.

Melding: Frankeren niet mogelijk

Deze melding kent meerdere mogelijk oorzaken, controleer onderstaande:

Mogelijke Oplossingen

Melding: Algemene fout bij verbinding TDC (O007)

Waarom deze melding?
De verbinding kon om technische redenen niet tot stand worden gebracht.

Oplossing

 • Controleer of de modemkabel in de analoge telefoonlijn is geplaatst.
 • Schakel de machine uit.
 • Verwijder de stroomkabel en wacht 10 sec.
 • Plaats de stroomkabel en zet machine aan.
 • Probeer nu opnieuw Teleset uit te voeren.

Melding: De lijn is bezet (O004)

Waarom deze melding?
De verbinding kon om technische redenen niet tot stand worden gebracht.

Oplossing

Melding: Voor de huidige kostenplaats is Teleset niet mogelijk

De mastercard is niet of niet goed geplaatst, plaats deze kaart in de machine en herhaal de handeling.

Melding: tegoed in TDC niet toereikend, controleer kredietlimiet (O041)

Het bedrag dat u wenst te laden is te hoog (het overschrijdt de resterende weeklimiet).

Als de limiet is bereikt kunt u bij PostNL klantenservice een spoedoplading (emergency upload) aanvragen. Een uur nadat u het formulier heeft ingevuld kunt u het aangevraagde bedrag laden op uw machine.

Meer informatie over Emergency Upload (kosten & werkwijze)
Direct naar het aanvraagformulier van PostNL

Voor een definitieve aanpassing van het maximum laadbedrag belt u met PostNL Klantenservice (088) 868 68 68. (verwerkingstijd 1-2 weken)

Melding: Niet genoeg geld in de beveiligingsmodule geladen (C101)

Het resterende frankeertegoed op uw frankeermachine is niet toereikend. Laad nieuw frankeertegoed op om verder te kunnen gaan met frankeren.

Hoeveel Frankeertegoed staat er nog op mijn frankeermachine

Op de volgende wijze kunt u controleren hoeveel frankeertegoed u nog op uw frankeermachine heeft staan:

 • Druk op de R-toets ( Read Register)

Bij R1 frankeertegoed ziet u het huidige saldo.

 • Druk op de Home-toets om terug te keren naar het frankeerscherm

Hoe kan ik het maximum laadbedrag verhogen?

U kunt het maximum laadbedrag voor uw frankeermachine laten verhogen via PostNL.Neem contact op met PostNL Klantenservice via (088) 868 68 68. De verwerkingstijd is 1-2 weken.

Afdruk slecht of niet zichtbaar

Volg onderstaande stappen:

 • Druk op SETUP
 • SelecteerSYSTEEM INSTELLINGEN
 • SelecteerAFDRUK
 • SelecteerAFDRUKINSTALLATIE REINIGEN

Maak na deze procedure een aantal testafdrukken om het resultaat te beoordelen.

Indien dit niet het gewenste resultaat heeft gegeven kunt u de cartridges handmatig reinigen. Onthoud bij onderstaande handeling welke cartridge links en welke rechts is geplaatst en plaats deze ook zo terug!

 • Druk op SETUP
 • SelecteerSYSTEEM INSTELLINGEN
 • SelecteerAFDRUK
 • SelecteerCARTRIDGES VERVANGEN
 • volg de instructies op het display

Voor het reinigen gebruikt u een lauw-warme vochtig doek.


Vragen over tarieven of tariefswijzigingen

Ik heb een vraag over de tarieven in mijn frankeermachine

Tarievenweergave in uw frankeermachine
Met een frankeermachine krijgt u korting op de posttarieven. U stempelt direct het kortingstarief op de envelop. Na het maken van de productkeuze en het wegen van het poststuk verschijnt het juiste tarief in uw machine.

Meer informatie over postproducten en tarieven kunt u, afhankelijk van het type van uw frankeermachine, vinden op de website van PostNL of Sandd

Decemberzegels en uw frankeermachine
Het is niet toegestaan het tarief van de Decemberzegel te stempelen met uw frankeermachine. 

Waarde aanduidingen 1 en 2
Deze aanduidingen komt u alleen tegen op postzegels. Uw frankeermachine stempelt zichtbare bedragen.

Wat gebeurt er met mijn frankeertegoed bij het laden van de nieuwe tarieven?

Het laden van de nieuwe tarieven heeft geen invloed op het frankeertegoed in uw frankeermachine.


Tariefswijziging: Hoe krijg ik de nieuwe tarieven in mijn machine?

Dit is afhankelijk van het serienummer van uw frankeermachine.
U vindt het serienummer op de witte sticker aan de achterzijde van de frankeermachine.

Serienummer FR8…..
U krijgt 1-2 weken voor de ingangsdatum een tarievencard met laadinstructie toegezonden.

Serienummer FR9…..
Tijdens iedere Teleset (geldlading of verplichte inbelperiode) controleert de machine de tariefstructuur in de machine. Zodra er een nieuwe structuur beschikbaar is wordt deze geladen in de machine. Per ingangsdatum schakelt de machine automatisch over naar de nieuwe tarieven. 2 weken voor de ingangsdatum van de tariefswijziging staat een nieuwe tabel gereed. Indien u in de tussenliggende periode een teleset uitvoert, wordt de tariefstructuur automatisch in uw machine geladen.

Tarievencard in uw machine laden

Op de volgende wijze kunt u een tarievencard laden in uw machine:
(Deze instuctie geldt alleen voor machines met een serienummers beginnend met FR8….)

LET OP! voor deze handeling heeft u zowel de Mastercard als de nieuwe Tarievencard nodig.

 • Begin met het plaatsen van de Mastercard. (dit is niet de onlangs ontvangen Tarievencard)
 • Druk op SETUP
 • Druk op PORTOTABELLEN DATA BEWERKEN
 • Druk op CHIPKAART LADEN
 • Verwijder de Mastercard en plaats de Tarievencard (tekst naar boven, chip naar onder)
 • Volg de instructies op het beeldscherm aandachtig.

Wanneer het laden is voltooid:

 • Verwijder de Tarievencard
 • Plaats uw Mastercard

De nieuwe tarievenstructuur is nu geladen in uw machine.

De Netset 2 machine werkt zonder tarievencard. Laadt de machine bij met € 0 om de nieuwe tarieven in uw machine te krijgen. Instructie voor Ultimail Netset 2 (pdf)

 

De tarievenkaart wordt niet gelezen

 • Voer procedure Portotabellen data bewerken nogmaals uit.
 • Maak de goudkleurige chip aan de achterzijde van de kaart schoon voordat u deze in de machine plaatst.
 • Plaats de tarievencard opnieuw met de tekst aan de bovenzijde en de chip aan de onderzijde.

De card kan niet geheel in de machine, maar druk de kaart wel goed aan.

Als het probleem zich blijft voordoen kunt u een nieuwe card aanvragen. Vermeld uw referentie die vermeld staat op de pakbon of indien u die niet heeft uw naam- en adresgegevens

Verkort kiezen van tarieven instellen

Door het laden van de nieuwe tarieven in uw machine kunnen enkele toetsen van het door u ingestelde snelkiesgeheugen niet meer juist functioneren. Wij adviseren u deze toetsen te controleren en indien nodig opnieuw in te stellen.

U vindt in de handleiding een instructie voor het controleren en instellen van de toetsen van het snelkiesgeheugen.

Frankeerbedrag handmatig instellen

Volg onderstaande stappen:

 • Druk op Productkeuze
 • Selecteer Overige >>
 • Selecteer Overig
 • Voer de gewenste waarde in
 • Bevestig met Enter
 • Druk op de Home-toets

U kunt nu uw afdruk maken.


Overige machine gerelateerde vragen

Hoe laad ik de nieuwe stempelcard?

Volg onderstaande stappen:

 • Plaats uw MASTERCARD (let op dit is niet de gegevens/stempel kaart)
 • Druk op Setup
 • Selecteer Afdrukscherm / toege.tekst bewerken
 • Selecteer Laden

Volg de instructies op uw beeldscherm. Na het laden verwijderd u de gegevenskaart en plaatst u de mastercard terug.

Ik heb een misafdruk gemaakt, kan ik de waarde terug krijgen?

Wanneer u een verkeerde waarde heeft afgedrukt of de afdruk niet goed zichtbaar is kunt u deze afdruk indienen bij PostNL. De foutieve waarde zal daarna op de factuur van PostNL met u verrekend worden.

Volg onderstaande stappen:

 • Download hier het formulier (pdf) misdrukken
 • Lees de voorwaarden op het formulier
 • Maak een afdruk in de nulstand op dit formulier (zie hiervoor de vraag “0,00 afdruk maken” hieronder)
 • Verstuur het formulier naar PostNL Business Service (het adres staat op het formulier)

0,00 afdruk maken

Let op: handelswijze is afhankelijk van het serienummer van uw frankeermachine

Serienummers beginnend met FR8…
Een nul-afdruk maken met uw frankeermachine is gelijk aan de test afdruk. (Het gaat hier om de controle van het FR nummer)

Volg onderstaande stappen:

 • Toets Setup
 • Toets Systeeminstellingen
 • Toets Afdruk
 • Toets Testafdruk

U kunt nu uw Nulafdruk maken.

 • Gebruik TERUG en de BACK-toets om terug te keren naar uw frankeerscherm.

Serienummers beginnend met FR9…

Volg onderstaande stappen:

 • Toets Productkeuze
 • Toets Overige >>
 • Toets Nulafdruk
 • Druk op de HOME-toets

U kunt nu uw nul-afdruk maken.

Hoe verreken ik mijn frankeertegoed bij beëindiging contract?

Voordat uw machine buitengebruik wordt gesteld, dient u het resterende frankeersaldo uit te printen op stroken of enveloppen.

Deze afdrukken kunt u tezamen met het PostNL formulier niet gebruikte waarde afdrukken frankeermachine bij PostNL indienen. Alleen originele waardeafdrukken (geen kopieën!) worden door PostNL met u verrekend op uw factuur.

Volg onderstaande stappen:

PostNL Formulier downloaden

Nulafdruk maken

De instructie voor het maken van een Nul afdruk vindt u hierboven onder het kopje “0,00 afdruk maken”. Deze test afdruk is uw afdruk in de Nulstand, u dient deze afdruk mee te sturen met het formulier.

Frankeertegoed controleren

 • Druk op de R-toets.

Op de bovenste regel bij R1 Restbedrag vindt u het actuele saldo, schrijf dit tijdelijk ergens op.

Machine leeg frankeren

 • Selecteer Productkeuze
 • Selecteer Overige >>
 • Selecteer Overig
 • Selecteer Overig*
 • Selecteer Overig**
 • Voer het gewenste bedrag in (max.€999,99) en bevestig met ENTER
 • Druk op de HOME-toets

U kunt nu uw afdruk(en) maken.

Indienen

Stuur de originele waardeafdruk(ken), Nulafdruk (testafdruk) en het formulier niet gebruikte waarde afdrukken frankeermachine naar PostNL (adres staat op het formulier van PostNL).


Administratieve vragen

Doorgeven van wijzigingen

Wijziging (factuur)adres

U kunt uw wijziging(en) eenvoudig aan ons doorgeven via de pagina Wijziging doorgeven.

Gaat u verhuizen? Vergeet niet uw verhuizing ook aan PostNL door te geven.

De adresstempel van in uw frankeerstempel moet gelijk zijn aan uw organisatie-adres (het adres waar de frankeermachine staat). Bij een verhuizing kunt u eenvoudig via de pagina Wijziging doorgeven een nieuw adresstempel bestellen.

Wilt u niet alleen een nieuw adresstempel, maar ook een nieuw reclamestempel (met uw logo, reclameboodschap, websiteadres enz.)? Dit kunt u doen via de pagina’s voor het bestellen van frankeerstempels:

Naamswijziging doorgeven

Geef uw naamswijziging eenvoudig door via de pagina Wijzigingen doorgeven.

Nieuw bankrekeningnummer doorgeven

Geef uw nieuwe bankrekeningnummer eenvoudig door via de pagina Wijzigingen doorgeven.

Nieuw Kamer van Koophandelnummer doorgeven

Geef uw nieuwe Kamer van Koophandelnummer eenvoudig door via de pagina Wijzigingen doorgeven.

Als u een frankeermachine heeft hebben kunt u de wijziging van uw Kamer van Koophandel doorgeven via het formulier Overdrachtsovereenkomst frankeermachine (pdf). 

Doorstart na faillissement bij gebruik van frankeermachine

 1. Is uw frankeermachine geblokkeerd voor het laden van frankeertegoed en/of frankeren?
 2. Is dit mogelijk te wijten aan een faillissement?
 3. Is er sprake van een doorstart?

Als u alle vragen met Ja beantwoord zijn kunt u de doorstart aan FP-Ruys doorgeven via de Overdrachtsovereenkomst frankeermachine (pdf).

Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

 • De curator dient te tekenen voor de failliete partij.
 • PostNL moet akkoord gaan met de overdracht.
 • De financieel administratie van FP-Ruys moet akkoord gaan i.v.m. mogelijke openstaande vorderingen.

De overdrachtsprocedure inclusief het aanvragen van de akkoorden bij PostNL en de financiële administratie wordt verzorgd door de afdeling Customer Support van FP Ruys. Ga naar het Overdrachtsformulier (pdf)

Vragen over facturen

Voor welke vestiging is deze factuur bestemd?

Het locatieadres waarop de factuur betrekking heeft staat links onder vermeld.

Ik heb een factuur ontvangen maar ik heb een servicecontract

Conform de contractvoorwaarden zijn er bepaalde zaken die niet in het servicecontract zijn opgenomen, hiervoor ontvangt u in dat geval een factuur. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Supplies als inkt en etiketten
 • Aan slijtage onderhevige onderdelen als borstels en vilt
 • Postregistratie geheugens
 • Accu´s
 • Vervangen onderdelen als gevolg van onjuist gebruik.

Emergency Upload

Voor uw frankeermachine is een maximum laadbedrag door PostNL afgegeven. Dit bedrag mag eens per 7 dagen geladen worden.

Als u binnen 7 dagen meer saldo nodig heeft kunt u extra tegoed aanvragen bij PostNl, dit heet een Emergency Upload. Binnen 1 uur heeft u dan een extra bedrag om te laden.

Vraag via PostNL een Emergency Upload aan.

Extra inbelkosten

Wanneer u uw machine heeft aangeschaft voor 01-01-2010 geldt:

Per jaar kunt u 14 keer gratis inbellen, vanaf de 15e keer worden inbelkosten per inbelactie berekend. Een inbelactie heeft u nodig bij een verplichte inbelperiode (13 keer per jaar) en bij het opwaarderen van frankeertegoed.

Laad tijdens de verplichte inbelperiode een bedrag wat voor 4 weken voldoende is.

Is uw maximum laadbedrag momenteel niet voldoende voor 4 weken, neem dan contact op met PostNL om dit te laten aanpassen: (088) 868 68 68

Waarom verplicht inbellen?
PostNL heeft eens per maand de tellerstanden uit uw frankeermachine nodig om een controle uit te voeren. Deze standen worden alleen tijdens de verplichte inbelperiode vastgelegd.

De data zijn door PostNL vooraf vastgesteld, een actueel overzicht met inbeldata vindt u hier.

Aanduidingen H120 / F48/ L48 / P120

Deze aanduidingen hebben betrekking op het servicecontract van uw machine.

H = huurcontract
F en P = koopcontract
L= Leasecontract.

Aanduiding C48 / C24

Op deze machine is een servicecontract afgesloten waarbij afhankelijk van het type machine 1 of 2 onderhoudsbeurten per jaar zijn opgenomen. Bij deze onderhoudsbeurten zijn voorrijkosten en arbeidsloon gedekt.

Eventueel te vervangen onderdelen worden berekend. Tussentijdse bezoeken voor storingen worden in zijn geheel doorbelast, d.w.z. voorrijkosten, arbeidsloon en onderdelen.

Een C-contract volgt wanneer de reguliere looptijd van het contract ten einde is. De afgesproken responstijd blijft gehandhaafd. Door deze aanpassing wordt de contractprijs met 40% verlaagd.

Automatische incasso

Om de prijs van onze huurcontracten zo laag als mogelijk te houden, gaat betaling van de huurtermijnen per kwartaal via automatische incasso. Indien u wilt afzien van automatische incasso kunt u een e-mail sturen aan boa@fp-ruys.nl.

Extra administratiekosten bedragen in dit geval € 2,50 / maand (excl. btw) Heeft u al een automatische incasso voor de huur van uw frankeermachine, maar wilt u dat ook alle andere facturen van FP-Ruys automatisch geïncasseerd worden? Stuur dan uw verzoek per e-mail aan boa@fp-ruys.nl

Toeslag voor het niet afgeven van een automatische incasso

Door uw organisatie is een verzoek bij ons ingediend om af te zien van automatische incasso. Om de prijs van onze huurcontracten zo laag als mogelijk te houden, gaat de betaling van de huurtermijnen standaard per kwartaal via automatische incasso.

De toeslag wordt berekend vanwege de extra administratieve handelingen die het boeken van de betaling met zich meebrengt. Wilt u toch liever per automatische incasso betalen? Stuur dan uw verzoek per e-mail aan boa@fp-ruys.nl

Toeslag ..uur responsetijd

Vanuit uw organisatie is een verzoek gekomen om af te wijken van de standaard responstijd. De extra kosten die dit met zich meebrengt staan hier vermeld.

Toeslag verlenging max. looptijd service overeenkomst

De duur van de standaard contractperiode is verstreken. Om gebruik te kunnen blijven maken van de machine en service wordt deze toeslag in rekening gebracht.

Wijziging posttarieven voor frankeermachine

Inhoudelijke vragen over wijzigingen van posttarieven voor frankeermachines vindt u in de rubriek “Vragen over tarieven of tariefswijzigingen” op de eigen servicepagina’s van onze frankeermachines. 

Weet u niet welke machine u heeft? U vindt een overzicht van onze machines op de pagina Welke frankeermachine heb ik?

De prijs van een tariefupdate hangt in veel gevallen af van de, bij aanschaf van de machine, door uw organisatie gekozen serviceovereenkomst. Heeft u bezwaar tegen een ontvangen factuur over een tariefupdate?

Laat u dan door onze medewerkers informeren over eventuele mogelijkheden van een contractaanpassing.

Verzend- & administratiekosten
Bij bestellingen van supplies (inkt en etiketten) tot € 200,- hanteert FP Ruys € 8,- verzend- en administratiekosten, bij bestellingen van supplies boven een orderbedrag van € 200,- betalen wij de verzendkosten.

Bij overige zendingen gelden de PostNL tarieven op basis van formaat en gewicht.

Betalingstermijn

Conform de contractvoorwaarden hanteert FP Ruys een betalingstermijn van 15 dagen. Uitzonderingen zijn hierop niet mogelijk.

Betalingskorting

FP Ruys kent geen regeling voor betalingskortingen in welke vorm dan ook.


Wijzigingen doorgeven

Verhuizing? Nieuwe bedrijfsnaam, bankrekeningnummer of Kamer van Koophandelnummer? Geef uw wijzigingen door via onze speciale pagina Wijziging(en) doorgeven.

Ultimail frankeermachine service en helpdesk
Wat is Netset 1 en Netset 2 van PostNL?

Netset1 en Netset2

NetSet is de standaard afrekenmethode van PostNL voor frankeermachines: Met NetSet wordt vooraf frankeertegoed in de frankeermachine geladen. Dit gebeurt via een (analoge) telefoonlijn, via internet of via een GSM modem.

NetSet2 is een uitbreiding op het bestaande NetSet (1). Frankeermachines met Netset 2 zijn bijvoorbeeld milieuvriendelijker, omdat blauwe inkt geen fluor bevat. De rode inkt van de Netset 1 frankeermachine bevat dit wel.

Meer informatie over Netset en Netset2.

Ultimail frankeermachine service en helpdesk

Nieuwe tarievencard?

Of u een tarievencard ontvangt is afhankelijk van het serienummer van uw frankeermachine. U vindt het serienummer op de witte sticker aan de achterzijde van de frankeermachine.

Serienummer FR8.....
U krijgt 1-2 weken voor de ingangsdatum een tarievencard met laadinstructie toegezonden.

Serienummer FR9.....
Tijdens iedere Teleset (geldlading of verplichte inbelperiode) controleert de machine de tariefstructuur in de machine. Zodra er een nieuwe structuur beschikbaar is wordt deze geladen in de machine. Per ingangsdatum schakelt de machine automatisch over naar de nieuwe tarieven. 2 weken voor de ingangsdatum van de tariefswijziging staat een nieuwe tabel gereed. Indien u in de tussenliggende periode een teleset uitvoert, wordt de tariefstructuur automatisch in uw machine geladen.

Ultimail frankeermachine service en helpdesk

Tarievencard laden

Op de volgende wijze kunt u een tarievencard laden in uw machine. Deze instuctie geldt alleen voor machines met een serienummers beginnend met FR8.... Voor deze handeling heeft u zowel de Mastercard als de nieuwe Tarievencard nodig.

 • Begin met het plaatsen van de Mastercard. (dit is niet de onlangs ontvangen Tarievencard)
 • Druk op SETUP
 • Druk op PORTOTABELLEN DATA BEWERKEN
 • Druk op CHIPKAART LADEN
 • Verwijder de Mastercard en plaats de Tarievencard (tekst naar boven, chip naar onder)
 • Volg de instructies op het beeldscherm aandachtig.
 • Wanneer het laden is voltooid: verwijder de Tarievencard. Plaats uw Mastercard

De nieuwe tarievenstructuur is nu geladen in uw machine.

Een instructie voor het laden van Porto (tarievencard) vindt in de handleiding of bekijk de instructievideo hieronder.

Ultimail frankeermachine service en helpdesk

Mailcredit voor Ultimail

Met MailCredit koppelt u uw frankeermachine eenvoudig aan uw computer, zodat u via het internet verbinding kunt maken met het TeleDataCenter voor het binnenhalen / opwaarderen van frankeertegoed. U kunt een installatiekit voor Mailcredit bestellen via onze serviceafdeling, telefoon 0900-370 78 97 (35 ct/min).

Meer informatie vindt u op de pagina Mailcredit.

Mailcredit voor frankeermachine Ultimail
Ultimail frankeermachine service en helpdesk
Frankeerstempel Hier is uw post

Bestel eenvoudig uw frankeerstempels

Met een reclamestempel geeft u extra communicatiekracht aan uw post. Kies uit onze voorgeselecteerde stempels of upload uw eigen ontwerp en druk voortaan uw bedrijfslogo, slogan of bijvoorbeeld internetadres direct mee op de envelop.

Stempeldesigner Ultimail

Ultimail frankeermachine service en helpdesk

Handleidingen

Netset 1 (rode frankeerafdruk)

Ultimail_blauw pdfHandleiding Netset 1
 pdfQuick Reference Card Netset 1

Netset 2 (blauwe frankeerafdruk)

Ultimail Netset 2 pdfHandleiding Netset2
 pdfQuick Reference Card Netset 2

Mailcredit software voor Ultimail

 Mailcredit pdfHandleiding Mailcredit

Inkt en etiketten

U kunt via onze webshop inkt en etiketten bestellen voor uw Ultimail.

Contact met FP-Ruys

Onze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Telefoon (088) 789 72 22.

bel mij terug fp-ruysBel mij terug
stuur een bericht naar fp-ruysStuur een bericht
storing-24Storing melden