Inbellen

Een connectie met PostNL maken...

Uit veiligheidsoverwegingen heeft PostNL bepaald dat alle NetSet frankeermachines in bepaalde weken contact moeten maken met het TelesetDataCenter (TDC). Tijdens deze dataoverdracht worden de tellerstanden en het verbruik aan PostNL verzonden, deze data heeft PostNL nodig om de NetSet-korting met u te kunnen verrekenen. De data van deze inbelperiodes vindt u onderaan deze pagina.

In de inbelperiodes geeft uw frankeermachine een melding dat u moet inbellen bij het TelesetDataCenter. U heeft hiervoor steeds 5 dagen de tijd. U maakt dit contact door de handeling van geld (porto) laden uit te voeren. Heeft u nog voldoende saldo? Laad dan bij met een bedrag van 0 euro. Als u niet binnen deze vijf dagen inbelt, blokkeert de frankeermachine de belangrijkste functies.

U kunt weer frankeren nadat uw machine contact heeft gemaakt met het TelesetDataCenter. Uw frankeertegoed blijft behouden, ook als uw machine wordt geblokkeerd.

Data inbelperiode 2019

In het schema kunt u zien wanneer de verplichte inbelperiodes beginnen en wanneer de frankeermachine blokkeert indien niet wordt ingebeld bij het TelesetData Center. 

Als u door afwezigheid niet in staat bent om in te bellen zal uw machine blokkeren. Deze blokkade heft u echter eenvoudig op door op de eerstvolgende werkdag een succesvolle inbelactie uit te voeren.

Bewaar dit overzicht bij uw frankeermachine, of zet de data in uw agenda

Aanvang inbelperiodeBlokkeren machine (*)
09-12-201816-12-2018
31-12-201907-01-2019
21-01-201928-01-2019
18-02-201925-02-2019
18-03-201925-03-2019
15-04-201923-04-2019
20-05-201927-05-2019
17-06-201924-06-2019
15-07-201922-07-2019
19-08-201926-08-2019
16-09-201923-09-2019
21-10-201928-10-2019
18-11-201925-11-2019
16-12-201923-12-2019

Instructie per frankeermachine

PostBase

Postbase-voor-web--TRANSP-.png

Bij deze melding moet u contact maken met het TeleDataCentrum (TDC). Dit contact maakt u op dezelfde wijze waarop u het saldo bijlaadt. Als u geen saldo nodig heeft, kunt u een nul-bedrag laden.

 • Kies [Verder]
 • Kies [Menu]
 • Kies [Verbinden of Tegoed laden]
 • Voer het gewenste laadbedrag in (0 euro is toegestaan)
 • Kies [Porto laden]

PostBase Mini

Postbase-mini-voor-web--PS---TRANSP-testopmaat.png

Bij deze melding moet u contact maken met het TeleDataCentrum (TDC). Dit contact maakt u op dezelfde wijze waarop u het saldo bijlaadt. Als u geen saldo nodig heeft, kunt u een nul-bedrag laden.

 • Kies [ > ]
 • Kies [Menu]
 • Kies [Verbinden of laden]
 • Voer het gewenste laadbedrag in (0 euro is toegestaan)
 • Bevestig 2x met [ V ]

MyMail

Mymail-voor-web--PS---TRANSP-testopmaat.png

Bij deze melding moet u contact maken met het TeleDataCentrum (TDC). Dit contact maakt u op dezelfde wijze waarop u het saldo bijlaadt. Als u geen saldo nodig heeft, kunt u een nul-bedrag laden.

 • Annuleer melding met de C-Toets
 • Selecteer MENU en bevesting met E-Toets
 • Selecteer LADEN en bevestig met E-Toets
 • Kies een laadbedrag (0 is toegestaan), bevestig met E-Toets
 • Bevestig controlevraag nogmaals met E-Toets

Bij deze melding moet u contact maken met het TeleDataCentrum (TDC). Dit contact maakt u op dezelfde wijze waarop u het saldo bijlaadt. Als u geen saldo nodig heeft, kunt u een nul-bedrag laden.

 • Annuleer melding met de C-Toets
 • Selecteer MENU en bevesting met E-Toets
 • Selecteer LADEN en bevestig met E-Toets
 • Kies een laadbedrag (0 is toegestaan), bevestig met E-Toets
 • Bevestig controlevraag nogmaals met E-Toets

Ultimail

Ultimail-voor-web--PS---TRANSP-testopmaat.png

Bij deze melding moet u contact maken met het TeleDataCentrum (TDC). Dit contact maakt u op dezelfde wijze waarop u het saldo bijlaadt. Als u geen saldo nodig heeft, kunt u een nul-bedrag laden.

 • Annuleer melding door op ENTER te drukken
 • Druk op de $ / Teleset-toets
 • Druk op de Teleset Laden
 • (wijzig het bedrag indien u een ander bedrag wilt laden)
 • Kies voor Doorgaan
 • Bevestig met Ja

Deze melding kent meerdere mogelijk oorzaken, controleer onderstaande:

Mogelijke Oplossingen

 • Geen portowaarde ingesteld (of de verzendgegevens zijn onvolledig)
 • Te lang geen contact geweest met TeleDataCenter. Voer een Teleset uit.
 • De Modus staat niet goed ingesteld, Kies SETUP, MODUS INSTELLEN, FRANKEREN

Optimail 30

Optimail-30--solo--voor-web--PS-testopmaat.png

Bij deze melding moet u contact maken met het TeleDataCentrum (TDC). Dit contact maakt u op dezelfde wijze waarop u het saldo bijlaadt. Als u geen saldo nodig heeft, kunt u een nul-bedrag laden.

 • Annuleer melding door op ENTER te drukken
 • Druk op de MUNTEN-toets

(Boven in het scherm ziet u uw huidige frankeersaldo)

 • Selecteer TELESET
 • Kies voor Wijzigen als u een ander bedrag wil laden (0 is toegestaan)
 • Bevestig 2x met LADEN

Bij deze melding moet u contact maken met het TeleDataCentrum (TDC). Dit contact maakt u op dezelfde wijze waarop u het saldo bijlaadt. Als u geen saldo nodig heeft, kunt u een nul-bedrag laden.

 • Druk op de MUNTEN-toets

(Boven in het scherm ziet u uw huidige frankeersaldo)

 • Selecteer TELESET
 • Kies voor Wijzigen als u een ander bedrag wil laden (0 is toegestaan)
 • Bevestig 2x met LADEN

Bij deze melding moet u contact maken met het TeleDataCentrum (TDC). Dit contact maakt u op dezelfde wijze waarop u het saldo bijlaadt. Als u geen saldo nodig heeft, kunt u een nul-bedrag laden.

 • Druk op de MUNTEN-toets

(Boven in het scherm ziet u uw huidige frankeersaldo)

 • Selecteer TELESET
 • Kies voor Wijzigen als u een ander bedrag wil laden (0 is toegestaan)
 • Bevestig 2x met LADEN

Maximaal laadbedrag aanpassen

Wilt u uw maximum laadbedrag definitief aanpassen? Wij adviseren u uw laadbedrag zo te kiezen dat u er een maand mee vooruit kunt.

Tijdens de maandelijkse inbelperiode laadt u direct dit bedrag in de frankeermachine, zodat u over voldoende frankeertegoed beschikt tot aan de volgende maandelijkse inbelperiode.

Neem contact op met PostNL op telefoonnummer: 088 - 868 68 68

Extra frankeertegoed aanvragen

Wilt u éénmalig snel uw frankeertegoed aanpassen? Vraag dan een emergency upload aan. U kunt het tegoed binnen een uur downloaden. De kosten voor deze spoedprocedure bedragen € 19,95.