FPi 600 Couverteermachine Service


Heeft u vragen over de werking van de Fpi 600 couverteermachine? Op deze pagina vindt u een overzicht van de meeste gestelde vragen en antwoorden.

Komt u er niet uit? FP-Ruys heeft een uitgebreid netwerk van helpdeskmedewerkers en technici om u te helpen en ondersteunen bij het gebruik van uw couverteermachine. Onze medewerkers helpen u graag per telefoon, online of op uw locatie.

Fpi 600 couverteermachine
Couverteren met een FPi 600 couverteermachine

Meest gestelde vragen


Storingen en schermmeldingen

De machine start niet nadat deze is ingeschakeld

Mogelijke oorzaken

 • Machine niet aangesloten op netvoeding.
 • U hebt het systeem per ongeluk uitgeschakeld.
 • U hebt niet op de aan-/uitknop naast het aanraakscherm gedrukt.
 • Een kap is geopend.

Oplossing:

 • Sluit de machine op de netvoeding aan.
 • Schakel het systeem in.
 • Druk op de aan-/uitknop naast het aanraakscherm.
 • Sluit de kleppen.

De envelop is niet goed gesloten

Mogelijke oorzaken:

 • Onvoldoende bevochtiging.
 • De huidige job omvat geen envelopverzegeling.
 • Het document of de bijlage zijn niet compatibel met de jobspecificaties.
 • Documenten zijn niet goed ingevoerd.

Oplossing:

 • Controleer of de job geprogrammeerd is om enveloppen te verzegelen.(zie handleiding blz. 17)
 • Zorg ervoor dat het documenten bijlageformaat gelijk is aan de jobinstelling.
 • Zorg ervoor dat de zijgeleiders van de documentfeeders in de juist positie staan.(zie handleiding blz. 13)
 • Controleer de stoppositie van de envelop en pas deze zo nodig aan.(zie handleiding blz. 28)

De inhoud van de envelop is nat

Mogelijke oorzaken:

 • De bevochtigingspositie is niet juist ingesteld.
 • De uitvoerrol is nat.

Oplossing:

 • Verander in het menu Supervisor de instellingen van de geschikte envelop (zie handleiding blz. 28)
 • Maak de uitvoerrol schoon.(zie handleiding blz. 19)

Klep niet voldoende bevochtigd

Mogelijke oorzaken:

 • Bevochtigingsvloeistof niveau laag.
 • Borstels droorg, vuil of versleten.
 • De huidige job omvat geen envelopverzegeling.
 • Envelop voldoet niet aan de specificaties.
 • Slechte kwaliteit van de enveloppen.
 • De bevochtigingspositie is niet juist ingesteld.

Oplossing:

 • Controleer het waterniveau, vul zo nodig bij.
 • Controleer borstels, vervang deze zo nodig door de extra bevochtigde set.
 • Selecteer een job met envelopverzegeling.
 • Zorg ervoor dat de envelop voldoet aan de specificaties.
 • Verander in het menu Supervisor de envelopinstellingen

Enveloppen worden dubbel ingevoerd

Mogelijke oorzaken:

 • Enveloppen niet juist in het magazijn geplaatst.

Oplossing:

 • Controleer de enveloppen en plaats deze zo nodig opnieuw. (zie handleiding blz. 14)

Envelop stopt schuin

Mogelijke oorzaken:

 • Zijgeleiders van het envelopmagazijn zijn te breed ingesteld.

Oplossing:

 • Controleer zijgeleiders en pas zo nodig de instelling aan.

Enveloppen worden onregelmatig ingevoerd

Mogelijke oorzaken:

 • Magazijn bijna leeg.
 • Zijgeleiders te smal ingesteld.

Oplossing:

 • Vul magazijn opnieuw.
 • Controleer zijgeleiders en pas zo nodig de instelling aan.
 • Zie ook pagina 14 van de handleiding.

Klep is verkreukeld en soms niet geopend

Mogelijke oorzaken:

 • Envelop niet binnen specificaties.
 • Klep plakt of is gekrult.

Oplossing:

 • Controleer specificaties en gebruik zo nodig andere enveloppen.
 • Enveloppen verkeerd bewaard of vervaardigd.
 • Zie ook pagina 30 van de handleiding.

Geen documentinvoer

Mogelijke oorzaken:

 • Feeder leeg.
 • Zijgeleiders te smal ingesteld.
 • Feederladen zijn niet vergrendeld.

Oplossing:

 • Vul feeder opnieuw.
 • Stel de zijgeleiders bij.
 • Duw de hendel om de feeder te vergrendelen.

Documenten worden schuin ingevoerd

Mogelijke oorzaken:

 • Zijgeleiders te breed ingesteld.
 • Feederladen zijn niet vergrendeld.

Oplossing:

 • Stel de zijgeleiders bij.
 • Duw de hendel om de feeder te vergrendelen.

Verschoven documenten in de feederladen

Mogelijke oorzaken:

 • Zijgeleiders te smal ingesteld.
 • Feederladen zijn niet vergrendeld.
 • Feederrollen zijn vuil.

Oplossing:

 • Stel de zijgeleiders bij.
 • Duw de hendel om de feeder te vergrendelen.
 • Maak de rollen schoon

Dubbele documenten zijn ingevoerd, maar worden niet door het systeem opgemerkt

Mogelijke oorzaken:

 • Verschillende typen documenten ingevoerd.
 • Documenten vallen buiten de specificaties.

Oplossing:

 • Gebruik dagpost om verschillende documenttypen te verwerken.
 • Controleer de documentspecificaties.

Machine stopt met envelop op invoegpositie (klep niet geopend)

Mogelijke oorzaken:

 • Enveloppen zijn omgekeerd in het magazijn gestapeld.
 • Envelopklep plakt.
 • Envelop voldoet niet aan specificaties.

Oplossing:

 • Controleer de instellingen van de envelopinvoer. Plaats enveloppen op de juiste wijze in het magazijn.
 • Gebruik en bewaar enveloppen volgens de specificaties.

Vingers zijn boven op envelop geplaatst

Mogelijke oorzaken:

 • Envelop stopt te vroeg.

Oplossing:

 • Controleer de stoppositie van de envelop en pas deze zo nodig aan. (zie blz. 28 van de handleiding)

Systeem stopt tijdens invoegen (opstopping bij invoegpunt)

Mogelijke oorzaken:

 • Ingevoegd document is te lang of onjuist gevouwen.
 • Enveloppen voldoen niet aan specificaties

Oplossing:

 • Zorg ervoor dat het documenten bijlageformaat gelijk is aan de jobinstelling.
 • controleer envelopspecificaties

Envelop wordt niet altijd uit verzegelgebied geworpen

Mogelijke oorzaken:

 • Ingevoegd document te groot.
 • Document niet diep genoeg geplaatst.
 • <?i>Verzegelgebied vuil.

Oplossing:

 • Zorg ervoor dat het documenten bijlageformaat gelijk is aan de jobinstelling.
 • Controleer de instellingen van de envelopstoppositie. (zie blz. 28 van de handleiding)
 • Verzegelgebied schoonmaken.(zie blz. 19 van de handleiding)

Adres niet leesbaar door het venster

Mogelijke oorzaken:

 • Adrespositie onjuist opgegeven.

Oplossing:

 • Controleer de adrespositie. (zie blz. 28 van de handleiding)


Administratieve vragen

Doorgeven van wijzigingen

Wijziging (factuur)adres

U kunt uw wijziging(en) eenvoudig aan ons doorgeven via de pagina Wijziging doorgeven.

Gaat u verhuizen? Vergeet niet uw verhuizing ook aan PostNL door te geven.

De adresstempel van in uw frankeerstempel moet gelijk zijn aan uw organisatie-adres (het adres waar de frankeermachine staat). Bij een verhuizing kunt u eenvoudig via de pagina Wijziging doorgeven een nieuw adresstempel bestellen.

Wilt u niet alleen een nieuw adresstempel, maar ook een nieuw reclamestempel (met uw logo, reclameboodschap, websiteadres enz.)? Dit kunt u doen via de pagina’s voor het bestellen van frankeerstempels:

Naamswijziging doorgeven

Geef uw naamswijziging eenvoudig door via de pagina Wijzigingen doorgeven.

Nieuw bankrekeningnummer doorgeven

Geef uw nieuwe bankrekeningnummer eenvoudig door via de pagina Wijzigingen doorgeven.

Nieuw Kamer van Koophandelnummer doorgeven

Geef uw nieuwe Kamer van Koophandelnummer eenvoudig door via de pagina Wijzigingen doorgeven.

Als u een frankeermachine heeft hebben kunt u de wijziging van uw Kamer van Koophandel doorgeven via het formulier Overdrachtsovereenkomst frankeermachine (pdf). 

Doorstart na faillissement bij gebruik van frankeermachine

 1. Is uw frankeermachine geblokkeerd voor het laden van frankeertegoed en/of frankeren?
 2. Is dit mogelijk te wijten aan een faillissement?
 3. Is er sprake van een doorstart?

Als u alle vragen met Ja beantwoord zijn kunt u de doorstart aan FP-Ruys doorgeven via de Overdrachtsovereenkomst frankeermachine (pdf).

Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

 • De curator dient te tekenen voor de failliete partij.
 • PostNL moet akkoord gaan met de overdracht.
 • De financieel administratie van FP-Ruys moet akkoord gaan i.v.m. mogelijke openstaande vorderingen.

De overdrachtsprocedure inclusief het aanvragen van de akkoorden bij PostNL en de financiële administratie wordt verzorgd door de afdeling Customer Support van FP Ruys. Ga naar het Overdrachtsformulier (pdf)

Vragen over facturen

Voor welke vestiging is deze factuur bestemd?

Het locatieadres waarop de factuur betrekking heeft staat links onder vermeld.

Ik heb een factuur ontvangen maar ik heb een servicecontract

Conform de contractvoorwaarden zijn er bepaalde zaken die niet in het servicecontract zijn opgenomen, hiervoor ontvangt u in dat geval een factuur. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Supplies als inkt en etiketten
 • Aan slijtage onderhevige onderdelen als borstels en vilt
 • Postregistratie geheugens
 • Accu´s
 • Vervangen onderdelen als gevolg van onjuist gebruik.

Emergency Upload

Voor uw frankeermachine is een maximum laadbedrag door PostNL afgegeven. Dit bedrag mag eens per 7 dagen geladen worden.

Als u binnen 7 dagen meer saldo nodig heeft kunt u extra tegoed aanvragen bij PostNl, dit heet een Emergency Upload. Binnen 1 uur heeft u dan een extra bedrag om te laden.

Vraag via PostNL een Emergency Upload aan.

Extra inbelkosten

Wanneer u uw machine heeft aangeschaft voor 01-01-2010 geldt:

Per jaar kunt u 14 keer gratis inbellen, vanaf de 15e keer worden inbelkosten per inbelactie berekend. Een inbelactie heeft u nodig bij een verplichte inbelperiode (13 keer per jaar) en bij het opwaarderen van frankeertegoed.

Laad tijdens de verplichte inbelperiode een bedrag wat voor 4 weken voldoende is.

Is uw maximum laadbedrag momenteel niet voldoende voor 4 weken, neem dan contact op met PostNL om dit te laten aanpassen: (088) 868 68 68

Waarom verplicht inbellen?
PostNL heeft eens per maand de tellerstanden uit uw frankeermachine nodig om een controle uit te voeren. Deze standen worden alleen tijdens de verplichte inbelperiode vastgelegd.

De data zijn door PostNL vooraf vastgesteld, een actueel overzicht met inbeldata vindt u hier.

Aanduidingen H120 / F48/ L48 / P120

Deze aanduidingen hebben betrekking op het servicecontract van uw machine.

H = huurcontract
F en P = koopcontract
L= Leasecontract.

Aanduiding C48 / C24

Op deze machine is een servicecontract afgesloten waarbij afhankelijk van het type machine 1 of 2 onderhoudsbeurten per jaar zijn opgenomen. Bij deze onderhoudsbeurten zijn voorrijkosten en arbeidsloon gedekt.

Eventueel te vervangen onderdelen worden berekend. Tussentijdse bezoeken voor storingen worden in zijn geheel doorbelast, d.w.z. voorrijkosten, arbeidsloon en onderdelen.

Een C-contract volgt wanneer de reguliere looptijd van het contract ten einde is. De afgesproken responstijd blijft gehandhaafd. Door deze aanpassing wordt de contractprijs met 40% verlaagd.

Automatische incasso

Om de prijs van onze huurcontracten zo laag als mogelijk te houden, gaat betaling van de huurtermijnen per kwartaal via automatische incasso. Indien u wilt afzien van automatische incasso kunt u een e-mail sturen aan boa@fp-ruys.nl.

Extra administratiekosten bedragen in dit geval € 2,50 / maand (excl. btw) Heeft u al een automatische incasso voor de huur van uw frankeermachine, maar wilt u dat ook alle andere facturen van FP-Ruys automatisch geïncasseerd worden? Stuur dan uw verzoek per e-mail aan boa@fp-ruys.nl

Toeslag voor het niet afgeven van een automatische incasso

Door uw organisatie is een verzoek bij ons ingediend om af te zien van automatische incasso. Om de prijs van onze huurcontracten zo laag als mogelijk te houden, gaat de betaling van de huurtermijnen standaard per kwartaal via automatische incasso.

De toeslag wordt berekend vanwege de extra administratieve handelingen die het boeken van de betaling met zich meebrengt. Wilt u toch liever per automatische incasso betalen? Stuur dan uw verzoek per e-mail aan boa@fp-ruys.nl

Toeslag ..uur responsetijd

Vanuit uw organisatie is een verzoek gekomen om af te wijken van de standaard responstijd. De extra kosten die dit met zich meebrengt staan hier vermeld.

Toeslag verlenging max. looptijd service overeenkomst

De duur van de standaard contractperiode is verstreken. Om gebruik te kunnen blijven maken van de machine en service wordt deze toeslag in rekening gebracht.

Wijziging posttarieven voor frankeermachine

Inhoudelijke vragen over wijzigingen van posttarieven voor frankeermachines vindt u in de rubriek “Vragen over tarieven of tariefswijzigingen” op de eigen servicepagina’s van onze frankeermachines. 

Weet u niet welke machine u heeft? U vindt een overzicht van onze machines op de pagina Welke frankeermachine heb ik?

De prijs van een tariefupdate hangt in veel gevallen af van de, bij aanschaf van de machine, door uw organisatie gekozen serviceovereenkomst. Heeft u bezwaar tegen een ontvangen factuur over een tariefupdate?

Laat u dan door onze medewerkers informeren over eventuele mogelijkheden van een contractaanpassing.

Verzend- & administratiekosten
Bij bestellingen van supplies (inkt en etiketten) tot € 200,- hanteert FP Ruys € 8,- verzend- en administratiekosten, bij bestellingen van supplies boven een orderbedrag van € 200,- betalen wij de verzendkosten.

Bij overige zendingen gelden de PostNL tarieven op basis van formaat en gewicht.

Betalingstermijn

Conform de contractvoorwaarden hanteert FP Ruys een betalingstermijn van 15 dagen. Uitzonderingen zijn hierop niet mogelijk.

Betalingskorting

FP Ruys kent geen regeling voor betalingskortingen in welke vorm dan ook.


Wijzigingen doorgeven

Verhuizing? Nieuwe bedrijfsnaam, bankrekeningnummer of Kamer van Koophandelnummer? Geef uw wijzigingen door via onze speciale pagina Wijziging(en) doorgeven

Couverteren met een FPi 600 couverteermachine

Contact met FP-Ruys

Onze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Telefoon (088) 789 72 22.

bel mij terug fp-ruysBel mij terug
stuur een bericht naar fp-ruysStuur een bericht
storing-24Storing melden
Couverteren met een FPi 600 couverteermachine
Fpi 600 touchscreen display
FPi 6oo enveloppen vullen
FPi 600 coouverteren: verzamelen, vouwen en vullen van post